Bütünleşik Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi Tasarımı

Kodu: 
00R0107
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2000
Durumu: 
Sonuçlandı