Çevre ve İmparatorluk Osmanlı Son Döneminde Hidrolik Mühendisliği Projeleri, 1876-1914

Kodu: 
15ZD1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı