Çini, U., Kahya, Y.P., Cerid, Ö., “DSP donanımı ile solunum seslerine dayalı olarak solunum hastalıkları yer saptama aygıtı”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 250-253, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayın Türü: