Çoklu doğrusal yöntemlerle EEG ve fonksiyonel MR verilerinin tümleştirilmesi

Kodu: 
6675D
Yürütücüsü: 
Alan: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı