Dayanıklı Tüketim Mallarında Marka Yayma Başarısını Belirleyen Faktörler (Drivers of Brand Extension Success in Consumer Durables)

Kodu: 
09C202D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı