DFT Tanımlayıcıları ile NMDA Enzimi için Agonist, Kısmi Agonist ve Antagonist Ligandların Ayrıştırılması

Kodu: 
14B05P10
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı