Durağan Hal Uyaranları Esnasında Eşzamanlı EEG-fNIRS Ölçümleri ile Nörovasküler Kuplajın İncelenmesi

Kodu: 
5106P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı