Enerji Verimliliği için Birden Fazla Sıcaklık Zonu Olan Binaların Merkezsizleştirilmiş Modellenmesi

Kodu: 
116C002
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı