Farklı Antikoagülanların Hematokrit Seviyeleri %20-%60 Arasında Değişen Eritrosit Süspansiyonlarının Elektriksel Özellikleri Üzerindeki Etkileri

Kodu: 
6381P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Sonuçlandı