Fibrolast Büyüme Faktörü Yolağında Frs2-Shp2 Bileşik Oluşumunun Uzun Süreli MAPK Aktivasyonundaki Rolünün Modellenmesi

Kodu: 
05B302D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı