Geldi, C., Bozkulak, O., Tabakoğlu, H.O., İşçi, Ş., Kalkancı, O., Kurt, A., Gülsoy, M., “Microcontroller based surgical diode laser system”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: