Genleşim Açılarının Zeminlerin Statik Ve Dinamik Davranışı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Ve Zemin Özelliklerine Bağlı Olarak Tanımlanması

Kodu: 
114M329
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı