Görsel Bilginin İşlenmesinde Özet Temsillerin Oluşturulma Süreçleri

Kodu: 
113K217
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı