Güneş Patlama İndeksi Verilerinin Non-Lineer Modellenmesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Fotosfer Gözlemlerinin Sayısallaştırılması

Kodu: 
107T878
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı