Halihazırdaki Betonarme Kolonların Depreme Karşı Yeni Bir Yöntemle Güçlendirilmesi

Kodu: 
01HA0401
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı