HAP4, MİG1 ve MİG2 Genleri ve Glukoz Sinyal İletim Yolizi Analizi

Yürütücüsü: 
Kodu: 
06A505
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı