İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2014)

Merkezin Amacı; a) İklim değişikliği ve politikaları ve bunların içinde yaşadığımız coğrafyaya ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere komşu ülkelere etkileri konusunda disiplinler arası araştırma yapılması ve yapılan araştırmaların uygulamaya konulmasının sağlanması. b) Yenilenebilir enerji, emisyon indirimleri, tarımda adaptasyon, aşırı iklim olaylarının potansiyel etki çalışmaları gibi alanlarda çözüm önerilerine katkıda bulunulması. c) Disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve bu sayede ulusal ve uluslararası platformlarda iklim değişikli ve politikaları konusunda işbirliği sağlanması. ç) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesine destek olunması. d) Kamu ve özel sektöre yönelik eğitimler verilmesi. e) İklim değişikliği ve politikaları konusunda tüm dünyada yapılan çalışmaların takip edilmesi ve Merkez bünyesinde yapılacak çalışmalar ile literatüre katkı sağlanması. f) Merkezde yapılacak araştırmaların etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesinin ve ulaşılacak bilginin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Levent Kurnaz
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs, Kare Blok, Fizik Bölümü, 34342, Bebek İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
levent.kurnaz@boun.edu.tr, iklimbu@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 73 45, +90 212 359 72 79
Merkez Faaliyet Raporu: