İklim Değişikliğinin Türkiye Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Adaptasyon: Üretim Esneklikleri, Risk Dağılımı ve Çiftçi Davranışları

Kodu: 
14N02R1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı