İmparatorluğun Mali Sınırları: Tanzimat Devleti, Vergi Tahsilatı ve Siyaset (1839-1908)

Kodu: 
09Z101P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı