İnce, O., Ayman-Öz, N., Kolukırık, M., Kasapgil-İnce, B., “Alkollü atıksuların gerçek ölçekli anaerobik arıtımında sistem performansı ile biyolojik çamurun aktivitesinin etkileşimlerinin değerlendirilmesi”, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 405- 412, İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: