İnhibitör Peptitlerin Hücre İçine Girmelerinin ve Hücre İçi Enzimlere Etkilerinin Hesapsal Ve Deneysel Yöntemlerle Araştırılması

Kodu: 
109M229
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı