Irmak, T.S., Alçık, H., Pınar, A., “Source and Rupture Process of the 2017 Bodrum-Kos Earthquake Inferred from Strong Ground Motion Records”,VI. International Earthquake Symposium Kocaeli (IESKO), F. Sertçelik (Baş Editör), 894-898, Kocaeli University - KÜV Yayınları, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: