İstanbul Ulaşım Ağına Uygun Olay Tespit Algoritmalarının Belirlenmesi, Makroskopik ve Mikroskopik Modellenmesi ve Performanslarının Değerlendirilmesi

Kodu: 
09A401P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı