İstanbul'un 18.Yüzyılı: Şehir, Ev ve Tüketim/Urban Development, the House and Consumption in Eighteenth-Century Istanbul

Kodu: 
05HB901
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı