Kanser Hücrelerinde Rol Oynayan Wnt/B-Katenin Yolağında Anlatımı Etkilenen MGC40157 (C17orf45) Geninin Protein İlişkilerinin Maya Çift Hibrit Yöntemi ile Tayin Edilmesi

Kodu: 
09B103D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı