Kıkırdak Benzeri Yüzeylerde Kondrojenik Kök Hücre Farklılaşmasının Gen İfadesi Analizi

Kodu: 
16XD2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı