Kocaoğlu, Ö.P., Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., Göker, İ., Gülsoy, M., “Biyolojik dokuların optik özelliklerinin ölçülmesi”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 122-126, İstanbul, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: