Kronik Karaciğer Yetmezliğinde Manyetik Rezonans Spektroskopik Düzenleme Yöntemleri ile İnsan Beyin Dokusu Metabolizmasının İn-vivo İncelenmesi

Kodu: 
15XSUP8
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı