Kuru reformlama katalizörleri üzerinde reaksiyonun reaktan ve ürünlerinin adsorpsiyon-desorpsiyon özelliklerinin gravimetrik olarak belirlenmesi

Kodu: 
6755M
Yürütücüsü: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı