Metobolik Ağ Yapısı İçinde Epistatik Etkileşimlerin Belirlenmesi

Kodu: 
08A506
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı