Okçabol, R., “Çok partili dönemlerde ortaöğretim: Uygulamaları ve gelecek”, S. Boybeyi (yay.haz.), Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği (17-21 Aralık 2002): Eğitim, IV, 63-84, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: