Okçabol, R., “Geçmişi yadsıyarak eğitimde yenilik olur mu?”, Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S.S. Gül, H. Gül (Derleyenler), 94-100, Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Isparta, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: