Okçabol, R., “Türkiye’de yetişkin eğitimi ve sorunları”, 2. Yetişkin Eğitimi Sempozyumu: Küreselleşme ve Yerelleşme Çerçevesinde Yetişkin Eğitimi, Bildiriler Kitabı, 23-35, İstanbul: İSMEK Yayınları, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: