Organik Solventlerin Methanosaetaların Asetil-koA Sentaz Enzim Ekspresyonuna İnhibisyon Etkisinin Belirlenmesi

Kodu: 
09HY104P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı