Özbek, I., Şen, S., İpek, M., Bindal, C., Zeytin, S., Üçışık, A.H., “A mechanical aspect of borides formed on the AISI 440C stainless-steel”, Vacuum, 73, 3-4, 643-648, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: