Özellikleri Fonksiyonel Olarak Değişen Malz. (FGM) Gerilme Şiddet Faktörünün Baskın Olduğu Bölgenin (K Dominant Region) Sonlu Elemanlar Metodu Yardımı ile Hes.

Kodu: 
00A0601
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2000
Durumu: 
Sonuçlandı