Özer, H.G., Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., Ertan, C., Bilgin, N., Kurt, A., Gülsoy, M., “The effects of 670-Nm low power diode laser on the proliferation of fibroblasts at skin tissue culture in vitro”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H. Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: