Patlama Kaynaklı Verilerin Deprem Verilerinden Ayrımına Yönelik Spektral Yöntemlerin Uygulanabilirliği ve Patlama Veri Tabanlı Katolog Hazırlığı

Kodu: 
09T202P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı