Pediyatrik Hastalarda Mr Altında Perkütan Konjenital Kalp Rahatsızlıklarının Tedavisinde Kullanılmak Üzere 5 Fr Aktif Klavuz Katater Tasarımı

Kodu: 
112R024
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı