Poli(metilmetakrilat)-co-[1-(2-antril)-l-fenilletilen] ve Poli(akrilik asit)-co-[1-(2-antril)-l-feniletilen]’in Sentezi ve Fotokimyasal Tersinir Çapraz Bağlanma Tepkimeleri

Kodu: 
7088D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı