Açık İnovasyon Platformunda Sağlık Alanında Yenilikler ile ilgili Temel Model ile Rol Tabanlı Modelin Karşılaştırılması

Proje Özeti: 
Bu proje, sanal ortamda firmaların müşterileriyle birlikte ortak değer yaratmasıyla ilgilidir. Projenin içeriği sağlık sektöründeki yenilikler olarak belirlenmiştir. Açık inovasyon platformlarının etkili ve verimli şekilde yönetilmesi için geliştirilen rol-tabanlı modelin değer yaratmaya etkilerini temel-model ile karşılaştırmaktır. Rol-tabanlı modelde, alan bilgisi ve yenilikçilik ölçekleri doğrultusunda kullanıcı rolleri belirlenmiştir.
Kodu: 
20N03D2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı