Acoustic Microscopy Guided Laser Therapy Applications

Proje Özeti: 

Lazer ablasyon terapi uygulamaları için hızlı ve etkili hesapsal yöntem öne sürerek yazılım geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sonrasında bu terapi uygulamalarında sıcaklık ölçümü için kullanılan Manyetik Rezonans Termometri tekniği yerine maliyeti azaltmak ve nicel görüntüleme yapmak amacıyla Akustik Mikroskopi yöntemini kullanmayı amaçlıyoruz. Tekniğimiz terapi öncesinde lazer parametrelerinin belirlenmesini sağlayacaktır.

Kodu: 
19B03SUP3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı