Anot Fiziksel Destekli Düzlemsel Katı Oksit Yakıt Hücrelerinin Şerit Döküm ve Eş-Sinterleme Yöntemleri ile Üretimi ve Performans Analizleri

Proje Özeti: 

Bu projede, katı oksit yakıt hücreleri (KOYH) için yeni ve üstün nitelikli elektrolit, katot ve anot malzemeleri geliştirilerek endüstriyel üretim teknolojileri sayesinde düzlemsel hücreler üretilecektir. Perovskit esaslı yüksek elektrokimyasal aktiviteye sahip ve verimli yakıt yükseltgeyebilen ve/veya oksijen indirgeyebilen iyonik ve elektronik iletkenliğe malzemeler elektrolit, katot ve anot olarak kullanılacaktır.

Kodu: 
19B05D5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte