Beden ve Semptom: Peyami Safa’nın Romanlarında Hastalığın Anlatımı

Proje Özeti: 

“Beden ve Semptom: Peyami Safa’nın Romanlarında Hastalığın Anlatımı” başlıklı bu doktora projesi, Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biri olan Peyami Safa’nın romanlarına odaklanacak ve bu romanlarda söylemsel olarak inşa edilen hastalığın estetik görünümü üzerine temellenecektir. Bu projenin temel amacı, Peyami Safa romanlarında hastalığın vücut bulduğu bedenle kurmacanın bedeni/gövdesi (body of fiction) arasındaki ilişkiyi çözümlemektir. Başka bir ifadeyle, bu proje Peyami Safa’nın romanlarındaki hastalık temasının anlatıyı oluşturan unsurları nasıl şekillendirdiği sorusunu cevaplamayı amaçlar. 

Kodu: 
20B10D1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı