Birbirlerinin İçlerinden Geçmekte Olan Galaksi Kümelerinin XMM Newton X-ışın Gözlemleri

Kodu: 
118f023
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı