Bisfosfonik Asit Fonksiyonlandırılmış Poli(Amido Amin) lerin Sentezleri ve Kemik Hedefleyici Potansiyel Uygulamaları

Kodu: 
117Z330
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı