Değişen İklimde Türkiye’de Ticari Değeri Yüksek Ürünlerin Bölgesel İklim Uygunluk Sınıflandırması

Proje Özeti: 

Çalışmada, Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinden kayısı ve kiraz için iklim değişikliği ile birlikte yakın ve orta vadede iklimsel uygunluk koşullarının nasıl değişeceği araştırılacaktır. Buna göre, iklim modelinden sağlanan veriler ve yükseklik, coğrafi özellik vb. faktörler dikkate alınarak Türkiye genelinde 923 lokasyon için kayısı ve kirazın iklimsel uygunluk koşulları belirlenecektir.

Kodu: 
20B03P7
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı