Denizli ve Yöresinin Güncel Sismotektonik Özelliklerinin Belirlenmes

Proje Özeti: 

Denizli ili ve çevresi Türkiye’nin sismik açıdan en aktif yörelerinden birisidir. Projede hedeflenen bölgede meydana gelebilecek büyük bir deprem öncesi ve sonrasındaki sismik aktivitenin izlenmesidir.

Kodu: 
20TP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı