Desing of Geopolymers Exhibiting Photocatalytic Activity as Self-Cleaning Construction Materials

Proje Özeti: 

Bu projede organik kirleticileri degradasyona uğratarak fotokatalitik aktivite sergileyen jeopolimerik malzemelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, farklı katı hammaddeler ve fotokatalizör içerikleriyle jeopolimer sentezi gerçekleştirilecektir. Fotokatalitik aktivite ve mikroyapısal özellikler yapı-aktivite ilişkilerinin ortaya çıkarılması için incelenecektir.

Kodu: 
19A05D2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı