Düzce Bölgesinde Kuzey Anadolu Fay Zonu Boyunca Yüzey Deformasyonunun Uzay-Zamansal İzlenmesi ve Kabuktaki Fiziksel Özelliklerle Potansiyel Etkileşimi

Proje Özeti: 

Aktif kıtasal Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), sismik tehlike potansiyeli nedeniyle kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Temel amacımız, KAFZ'nin Düzce segmentinin ko-sismik davranışına işaret edebilecek yüzey deformasyonunun uzay-zamansal özellikleri ile kabuğun jeoelektrik özellikleri arasındaki bağlantıyı anlamaktır.

Kodu: 
21TSUP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte